Samenvatting Gezond meedoen in Brunssum

Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een nieuwe kijk op gezondheid in Brunssum’. De digitale versie van de samenvatting, het rapport, de rapporten van de andere gemeenten en het regionale rapport is te downloaden op www.ggdzl.nl/gemeenten

Samen werken aan een gezonde gemeente

Brunssum is in veel opzichten een fijne gemeente om te wonen. Voor jong en oud zijn er veel voor- zieningen, we hebben het tweede winkelhart van Parkstad Limburg en een eigen zwembad en zieken- huis. Brunssum ligt in een groene omgeving (de Brunssummerheide, het Schutterspark) en heeft, dankzij de vele plantsoenen, lanen en parken, ook een sterke groene uitstraling. En we zijn een hechte, sociale gemeenschap. De wijk- en buurtcultuur wordt sterk beleefd en vele sport- en muziek- verenigingen zijn al generaties lang in onze samenleving geworteld. Maar Brunssum is ook een gemeente waar nog werk aan de winkel is. Zeker als het gaat om de gezondheid van onze inwoners. Want die blijft achter bij de rest van het land. We werken daarom hard aan een betere gezondheid voor onze inwoners. Want die moet en kan beter. En dat doen we. En zeker niet alleen! Zomaar een greep. We werken samen met basisscholen en wijkteams aan gezondere kinderen via de vernieuwende aanpak van Active Living. Samen met Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) en zorginstellingen zetten we actief in op het terugdringen van sociale eenzaamheid. Met de horeca zijn we begonnen alcoholmatiging onder jongeren te stimuleren. Bij tal van sportverenigingen werken onze jonge en oude inwoners zich letterlijk in het zweet. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Brunssum is in vele opzichten een geweldige gemeente. En we werken geweldig hard aan de zaken die beter moeten. Zoals aan de gezondheid van onze inwoners. Zo worden we iedere dag weer een beetje beter, en een beetje gezonder!

Thomas Gelissen Wethouder Gezondheidszorg Gemeente Brunssum

GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6160 HA Geleen www.ggdzl.nl

© GGD Zuid Limburg, 2014. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze samenvatting overnemen is toegestaan, mits met bronvermelding. De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in dit rapport. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de redactie via communicatie @ ggdzl.nl

Made with FlippingBook flipbook maker