Onsdag 17. februar 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 17. februar 2016 Nr. 7 • 89. årgang

Apelsvoll har fått hissig sykdom Foto: Mina B. Sveen

Må gå helt under jorda

Det byr på store utfordringer å trekke en avløpsledning gjennom et naturreservat, for her er det strengt forbudt med gravemaskin. – Nå har Østre Toten kommune funnet en smart løsning, og snart ankom- mer boreutstyr som er bereg- net på kontinentalsokkelen, opplyser prosjektleder Ole Christian Kjølseth (bildet).

Side 4

Ny læring med ny skole

Foto: Mina B. Sveen

Med helt nye bygninger kan skoledagen få ny vri på Lena- Valle videregående skole, men kalvekos blir det heldigvis ikke slutt på likevel. Torstein Eltun (bildet) har selv vært Valle-elev, og nå gleder han og de andre ansatte seg til en stor- stilt fornying av skolen.

Midten

Bønder fra Syria?

Foto: Mina B. Sveen

For andre gang er potetsykdommen Dickeya solani blitt påvist i Norge. Det skjedde på Bioforsk NIBIO Apelsvoll på Kapp, i selveste potetkommunen Østre Toten. Sykdommen er en aggressiv utgave av steng- elråte, og nå har Apelsvoll kastet avlingen fra tre

forsøksfelt, bekrefter forsker Per Møllerhagen på Apelsvoll. Mattilsynet har vært på inspeksjon, og har nå gitt restriksjoner på bruken av jorda der pote- tene stod. – Vi vet ikke hvordan sykdommen er kommet til landet, sier Møllerhagen. Side 3

Foto: Henrik Hornnæss

Et samarbeid mellom kommu- nen, Nav og bondelaget kan sørge for at Østre Toten blir Norges prøvekanin på å inte- grere flyktninger i landbruket. Stortingspolitiker Trygve Slagsvold Vedum syntes det var en spennende tanke da han besøkte Linda Suleng på Lae (bildet). Side 10

Beslagla svært farlig stoff

÷20%

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

PUTER

Det ble funnet 17 liter med det farlige narko- tiske stoffet GBL da politiet slo til mot en adresse i Østre Toten. – Det kan brukes til å lage «voldtektsdopet» GHB, som er svært farlig ved feildosering, opplyser Bjørn Slåtsveen og Johan Petter Bærland i politi- et (bildet). Side 9

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189; ;

Klar for ny mjøsaksjon

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Side 18

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with