כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239