Stålkatalog - Stål & Verktyg (230221)

Toleranser

t

h

Konkavitet/Konvexitet

Rätvinklighet

b

Toleranser enligt SS-EN 10 210 Stångstål VKR

Toleranser KKR enligt SS-EN 10 219 Stångstål KKR

Varmformade konstruktionsrör

Kallformade konstruktionsrör

Egenskap

Tolerans VKR

Egenskap

Tolerans KKR

Yttermått ( b, h )

± 1% med minst ± 0,5 mm ± 1% dock minst ± 0,4 mm

Yttermått ( b, h ) Sidlängd mm b, h < 100 100 < b, h < 200 b, h > 200

Tjocklek ( t )

± 1%

Konkavitet/Konvexitet

± 1% med minst ± 0,5 mm ± 0,8% ± 0,6%

90° ± 1% Max 3xt *

Sidas rätvinklighet Yttre kantradie

Skevhet

2 mm +0,5 mm/m längd

Tjocklek ( t ) t< 5 mm t< 5 mm

Rakhet ( f )

± 0,20% av hel längd

± 10% ± 0,50 mm

± 6% på individuell längd

Vikt

Tolerans, Cirkalängd Tolerans, Extralängd

0 /+150 mm

Efter överrenskommelse vid order

* Normal hörnradie ligger mellan 0,5 t – 2,0 t.

Fyrkantsstång Toleranser enligt SS-EN 10 059

Plattstång Toleranser enligt SS-EN 10 058

Vinkelstång Toleranser enligt SS-EN 10 056-2

t

a

t

a

a

b

Bredd b

Flänsbredd a

Dim a

Nominell bredd mm b

Bredd mm a a � 50 50 < a � 100 100 < a � 150 150 < a � 200 200 < a

Tolerans Massa kg/m Snittyta cm 2

Tolerans mm

Tolerans mm

0,64 1,00 1,44 1,69 1,96 2,25 2,56 3,24 4,00 4,84 5,76 6,25 6,76 7,84 9,00 10,2 12,3 16,0 20,3 25,0

0,502 0,785

10 � b � 40 40 < b � 80

± 0,75 ± 1 ± 1,5 ± 2 ± 2,5

± 1,0 ± 2,0 ± 3,0 ± 4,0 ± 6,0 - 4,0

8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50

± 0,4

1,13 1,33 1,54 1,77 2,01 2,54 3,14 3,80 4,52 4,91 5,31 6,15 7,07 8,04 9,62 12,6 15,9 19,6

80 < b � 100 100 < b � 120 120 < b � 150

Tjocklek t Nominell tjocklek mm t

Tjocklek t

Tolerans mm

± 0,5

Tjocklek mm t

Tolerans mm

t � 20 20 < t � 40 40 < t � 80

± 0,5 ± 1 ± 1,5

t � 5 5 < t � 10 10 < t � 15

± 0,50 ± 0,75 ± 1,00

± 0,6

± 0,8

19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease