week 53 drukkerij

ME gerelateerde KPI's van de brede persen per periode

uren

uren

6. Productietijd werklijk versus norm brede persen

1. Urenafbouw managemantverlies brede Persen

600

700

500

543

543

600

520

497

495

114

114

122

123

129

140

458

45

48

66

68

400

62

500

55

273

311

400

85

94

80

101

83

85

363

300

400

21

40

79

300

200

63

200

100

417

413

410

398

392

389

100

299

258

0

0

46 47 48 49 50 51 52 53

0

Bewerkingstijd

Ombouw/Instellen/Wissel Managementverliezen

Productietijd

productietijd norm

stilstandsverliezen excl. om

100 120 140 160 180 200 Uren

Wentl.

uren

7. Snelheid W/N uren en breuken W/N brede persen

2. Stilstandverliezen productie incl. ombouwen brede Persen

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 40000,00 45000,00 50000,00

250

200

150

0 20 40 60 80

100

50

42

32

40 25 32 16 13

26

25

24

31 30 19

24

17

8

0

46 47 48 49 50 51 52 53

46 47 48 49 50 51 52 53

Gem. Netto output p/u

Netto output norm Papierbreuk norm

Productieverstoringen

Cilindercorrectie

Papierbreuk

Papierbreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

uren

3. Storingen groter dan 3 uur en preventiefonderhoud 1e & 2e lijns brede Persen

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 exempl.

Uren

8. Stilstandsverlies W/N en teveel gedrukt brede persen

250

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

200

150

100

25

25

50

33 27

37

129.664

19 27

0 50.000

25

11

0

20

45.525

45.434

39.642

7

7

14.898 46 47 48 49 50 51 52 53 14.493 22.548 29.219

5

3

0

0

46 47 48 49 50 51 52 53

Stilstandsverliezen

Stilstandsverlies norm Teveel gedrukt

Stroringen > 3 uur

onderhoud preventie 1e & 2e lijns

Wentl.

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% %

4. Aanloopwentelingen W/N en inschietpercentage brede Persen

100 120 140 160 180 200 uren

9. Verminderde snelheid W/N en inschiet W/N brede persen

0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 160000,00 180000,00 200000,00

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

0 20 40 60 80

2,0%

1,0%

37

36

30

30

26

26

26

25

0,0%

46 47 48 49 50 51 52 53

46 47 48 49 50 51 52 53

Inschiet werkelijk

Inschiet norm

Aanloopwentelingen

norm aanloopwentelingen

Verminderde snelheid

Norm verminderde snelheid

Inschiet percentage brede persen

Streven inschiet %

uren

10. Ombouwen W/N brede persen

5. Verbruikte rollen en breukpercentage brede persen

120

1.050 1.200 1.350 1.500

10% 12% 14% 16% 18% 20%

100

112

107

103

100

80

90

0 150 300 450 600 750 900

83

79

77

60

0% 2% 4% 6% 8%

5,1%

101

40

94

85

85

83

80

79

63

20

4,6%

4,4%

4,3%

3,2% 46 47 48 49 50 51 52 53 3,1% 3,3%

0

0

2,3%

46 47 48 49 50 51 52 53

Verbuikte rollen

Percentage breuk

Ombouw/Instellen/Wissel

ombouwen norm

Made with