כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוגוסט 2016 - גיליון 230