כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוגוסט 2016 - גיליון 230

˘„Á

230 גיליון

2016 תמוז-אב תשע"ו אוגוסט

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מַיִם רַבִּים, לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת-הָאַהֲבָה, וּנְהָרוֹת, לֹא יִשְׁטְפוּהָ;

)7 ,' (שיר השירים ח

חג אהבה שמח

9-8

5-4

המדריך למטי יל בחו"ל

הפרלמנט של אגד

ספר - תיאטרון - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה - טריוויה - תשבץ מדורים קבועים:

Made with