קיץ 2019 בפארק אשדודים

א י ר ו ע י ם חדשי ם

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

Made with FlippingBook Annual report