Onsdag 24. juni 2015

Neste avis kommer 5. august

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf. 917 41 474

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 OMMERÅPENT Alle dager: 11-19 t.o.m. 16. aug. Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no - Tlf. 61 15 91 80

Onsdag 24. juni 2015 Nr. 26 • 14. årgang Envegskjøring trolig løsningen

Slik kan du lure tyvene

Foto: Torbjørn Aurvåg

Ferietid er innbruddstid. – Vi har hatt en svak nedgang når det gjel- der vinningskriminalitet, men det skjer alltid en økning i sommer- månedene. Boligen din bør se bebodd ut når du er på ferie, sier Bjørn Slåtsveen (bildet) i Vestoppland politidistrikt. Han har flere tips til deg. Side 7

– Går alt etter pla- nen, kan det bli ny sykkelveg i Hans Mustads gate i slut- ten av 2018, sier Tore Stenseng (bil- det), planlegger i Statens vegvesen. Det innebærer også at gata blir envegs- kjørt nordover, fra Evry til Gjøvik skole. Ambulansetjenesten er bekymret for plan- forslaget, da Hans Mustads gate er utrykningsveg for ambulansene til og fra sykehuset. Konsekvensene blir blant annet at Øvre Torvgate vil få mye mer trafikk.

Symannen i Hunnshovde

Foto: Ragnhild Fladsrud

Bjørn Elton Myhre var ikke gamle gutten da han satte seg ved symaskina første gang. Det startet med slim fit-skjorte før hanggliding, saueskinn og pels. Han blir aldri lei av å lære nye ting – og nå er det båtfolket som får sitt fra symannen i Hunns- hovde. Midten

Side 4

Foto: Torbjørn Aurvåg

( , 2 $%

% #

! 5/&0

%

+!!", ! !

+# 34- (%

6 6 #

3//&0

*

$ + , - .4/&0

## + ,

+ ! $% ,"

' 1 + !+ -

! " !

# $%! &

- .//&0

! '(

! % )

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

" #

$ $ %

#

% & $

#%

#

% #

& &' $( )%

SOMMERDAGER TORSDAG - LØRDAG Gjøvik

FESTIVAL

30-70% på alle sko

TORSDAG - LØRDAG

Raufoss

GJØVIK

RAUFOSS

STORGATA 3, GJØVIK 9-18 (10-16)

Made with