מועצה אזורית חבל מודיעין - קול הגמלאי - גיליון 7

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף חברה וקהילה וק ל הגמלאי

מגזין וותיקי חבל מודיעין יג – קול קורא לו ו תיקי חבל מודיעין שנת ליון מס' 7

עריכה: רחל יונה עיצוב: סיגי מנצור חברי מערכת: אדי דליות, רונית לב, איריס דליות, עילית ברין, רחל יונה . טלפון: 03-9722890 דוא"ל: Shil@Modiin-Region.Muni.il שותפים לכתיבה: הרב מאיר אליאב ונציגי וותיקי חבל מודיעין

סיפור

בגיליון: סיפורם של אבלין וארנולד ש נישאו לאחר 60

אהבה

–השנ

1

Made with