Onsdag 27. april 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 27. april 2016 Nr. 17 • 15. årgang Ønsker flyktninger velkommen til Biri

Lundsgate står for tur

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Henrik Hornnæss Foto: Thea Romsås

Vedlikeholdsbehovet på kommu- nale veger er svimlende stort, og det må prioriteres. – Nå er det Lundsgate som skal få nytt dekke og tosidig fortau, opplyser kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og Halvor Bjaaland og Morten Løkken i virksomhets- område bymiljø. For 16 prosent av de kommunale vegene er situ- asjonen prekær. Side 4 Russen slippes straks løs

– La oss få slippe litt løs, ber rus- sepresident Marius Lund Sunde. I morgen starter russetida, med en stor russedåp. Han håper det skal bli flere positive enn negative opp- levelser med årets russ. Side 8 Amcarklubb fyller 40 år

Det som startet med en liten annonse i avisa, har nå blitt en bilklubb med 140 medlemmer og hundrevis av biler. Andreas Berg- Nilssen (bildet) var med på opp- starten av Amcar Gjøvik, som i år kan feire 40-års jubileum. Side 12-13 Bunadsølv ÷20% torsdag-lørdag: ÷2

Foto: Torbjørn Aurvåg

elevrådet på Biri ungdomsskole og Gina Marte Kalrasten, Biris representant i Gjøvik ungdomsråd, ønsker flyktningene velkommen til Biri. – Vi må alle ta vårt ansvar for at de skal trives her, mener ung- dommene. Side 9

I desember skal 10 enslige mindreårige flyktninger bosettes på Biri. 105 flyktninger skal i løpet av året bli Gjøviks nye innbyggere. Her skal de bo, jobbe, gå på skole og i barnehage. For Biri sin del skjer boset- ting av flyktninger for aller første gang. Leder Torstein Hagen Leine og nestleder Storm Markhus i

Våren er her! Junisøt- mispel Stenbed- stauder

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Dekkbark Plantejord 50%

Vi har båtproduktene

100;

(Gjelder ikke Toten- og Gile-produktene)

250;

Snakk med fagfolk

149;

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with