Onsdag 8. februar 2017

2

Onsdag 8. februar 2017 •

Bygdekinoen er kjempepopulær

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Mat til rett tid Statsministeren nevnte i sin nytt- årstale at hun hadde vært på besøk på et bokollektiv for eldre på Gjøvik, der det ble gjort et for- søk med å flytte middagen litt ut i tid. Sen middag ved Bjørkelia bokollektiv viste seg å få mange positive virkninger da det ble tes- tet ut fra 2015. Da middagen ble forskjøvet i to timer begynte flere av de eldre å legge på seg, ettersom de spiste bedre. Det er en kjent sak at mange eldre sliter med å få i seg nok mat. Omlegging av rutinene med måltider gjør også at bebo- erne sitter lenge ved bordet, rett og slett fordi de koser seg. I til- legg ble det også bedre natte- søvn på mange, ettersom mid- dagsserveringen ble så sen at middagsluren ble droppet. Samtidig ble arbeidsdagene min- dre hektiske for de ansatte, viste det seg. Nå er det flere kommuner rundt i landet som har plukket opp denne ideen, og vi antar at erfaringene fra Gjøvik har vært utslagsgivende for mange. Østre Toten er blant kommunene som nå ønsker å forskyve måltidene, som vi skrev om i forrige uke. Også Vestre Toten gjør endring- er. Det er verdt å merke seg at sykepleieren som kom med ideen i utgangspunktet møtte en god del skepsis. For det kan være vanskelig å tenke nye tan- ker ved å bryte opp i godt eta- blerte rutiner. Heldigvis overvant forslagsstil- leren denne skepsisen. For det var jo et kjempegodt forslag. Bor man på institusjon, er det mange rutiner og tidspunkter å forholde seg til. For eksempel at midda- gen er klokka 13. Dersom noen er vant til å spise middag ved de tider, er det selvsagt uproblema- tisk. Iallfall så lenge det da er mulig å få mer mat senere på dagen. Vi vil likevel tro at de fles- te er vant til å ha dagens hoved- måltid ved de tider den vanlige arbeidsdagen har vært over. Det skal uansett ikke være slik at noen skal behøve å gå sultne på noe tidspunkt av dagen. Dette handler også om livskvalitet. Dagens sitat Når jeg er på kino med barna mine, kjøper jeg så mye Fox at de synes det er flaut. Jens Stoltenberg

I 2016 hadde bygdeki- noen, med tilhold i Østre Toten kulturhus på Skreia, 85 prosents økning i besøkstallene i forhold til året før. Nytt digitalt visningsutstyr og nyere filmer raskere, gjør at publikum strøm- mer til.

«Kinosjef» Kjetil Bakke ved det nye digitale visningsutstyret i maskinrommet på Skreia.

stillinger, har dette i sum gitt hele 85 prosents økning i publikums- tilstrømningen, forteller «kino- sjef» Kjetil Bakke. Han kan videre fortelle at det er registrert 1.596 betalende besøkende i året som gikk. Disse er fordelt på 31 forestillinger, som igjen betyr 51,5 besøkende per visning. – Samtidig tror jeg folk har blitt mer bevisste på å bruke byg- dekinoen. Så lenge filmene er såpass ferske når de kommer hit, ofte bare få dager etter premieren på de store kinoene, venter folk gjerne med å gå til de vises på Skreia, sier Bakke. Digital kino Det digitale utstyret kostet kom- det var en svært nyttig erfaring som ga bedre forståelse av syk- dommen. Deltakerne får kvalifi- sert undervisning om forskjellige typer demens og hvordan de arter seg, og gjennom kurset får man dessuten informasjon om hvilke rettigheter man har i forhold til helsetjenesten. – Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med en demenssykdom har et stort behov

munen omlag 400.000 kroner. Nå sendes filmene over internett til en server i maskinrommet. Men filene er såpass store at det tar en hel dag å få dem «i hus». – Så når maskinisten fra Norsk Bygdekino kommer hit på tors- dager hver 14. dag, behøver han bare selge billetter og vise fil- men, uten å måtte ha med seg store og tunge filmbokser og mye utstyr. De skryter i tillegg av fasilitetene her. Det neste vi nå ønsker oss er et nytt lerrett, men det er også dyrt, sier Bakke. Nummer tre i fylket Av de stedene Norsk Bygdekino besøker i Oppland, er kinoen på Skreia nummer tre når det gjel- der antall besøkende. Før var de for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende, sier Beate Solli, leder av Nasjonalforeningen Østre Toten demensforening. Lege Dag Rasmussen vil i Åslundmarka forelese om årsa- ker, forløp, symptomer og behandling av ulike demenssyk- dommer, og videre fortsetter pårørendeskolen med ukentlige treff. Siste kurskveld er 5. april.

den beste i fylket, og nå er vi på god veg til å bli det igjen. Kinoen her har fått en ny vår, sier Kjetil Bakke. En film han venter seg mye av er den nye norske filmen om Kings Bay-ulykken i 1962, som vises i morgen. – Jeg husker med glede vis- ningen av filmen «Kongens nei» i høst. Alle som kunne fra institu- sjonene i kommunen var invitert og mange kom. Det var både gråt og applaus da filmen sluttet for- teller Bakke. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kari Nyløkken, Vestre Toten, født 1934, døde 23. januar. Margit Flesvik, Østre Toten, født 1922, døde 26. januar. Søgnhild Langerud, Østre Toten, født 1950, døde 21. januar.

Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

–Høsten 2016 var en god film- høst med mange nye og populæ- re filmer. Etter at vi fikk montert nytt digitalt visningsutstyr i august, og lagt opp til flere fore-

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Pårørendeskolen starter opp igjen

8. mars starter en ny runde med pårørendeskolen på Åslundmarka bo- og servicesenter i Hunndalen. Dette er et undervisningstilbud for pårørende til personer med en demenssykdom, og demensfor- eningene i Østre og Vestre Toten arrangerer tilbudet i samarbeid med demensforeningen på Gjøvik. Pårørende som tidligere har deltatt på pårørendeskolen sier

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with