Onsdag 04. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen glassrekkverk!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 4. mai 2016 Nr. 18 • 15. årgang Ungdom skal ta valg for framtida

Er ikke Gjøvik attraktivt?

Foto: Henrik Hornnæss Foto: Henrik Hornnæss

1. mai ble Næringsrådet i regio- nen lagt ned. I stedet skal Gjøvikregionen Utvikling bidra til vekst. Det skjer en uke etter at Politidirektoratet vurderte at det blir vanskelig å få folk til Gjøvik. Tore Jan Killi (bildet) i Gjøvik- regionen Utvikling mener Gjøvik kan framstå mer attrak- tivt enn i dag, men er uenig med direktoratet. Side 5 Bli med til topps i år også

For første gang i histo- rien har 16-åringer i Gjøvik kommune stem- merett. Ordfører Bjørn Iddberg har møtt kjem- peengasjerte elever når han har informert om den kommende fol- keavstemningen, om hvorvidt Gjøvik skal slås sammen med Østre Toten og Vestre Toten. – Våre stemmer kan avgjøre så mye om framtida vår. Nå har vi fått muligheten. Da må vi bruke den, oppfordrer leder i Gjøvik ungdomsråd, Silje Johansen (bildet). Den rådgivende folke- avstemningen foregår mandag 30. mai.

Fra 10. mai er det klart for en ny runde med Ti på topp. I år er det mer tilrettelagt for alle målgrup- per. Fra venstre på bildet, Siri Syvrud, Lill Frantzhus, Live Enger Mollestad og Elin Enger. Side 3

Side 10-11

Foto: Torbjørn Aurvåg

Foto: Torbjørn Aurvåg Vår i hagen! Brudespirea "

Barlind

Tyrihans SILKETØRKLER kr 965,-

Dekkbark

Vi har båtproduktene

Utfører profesjonell trefelling,

! 95;

! 250;

stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

! 130;

Div. redskap

Snakk med fagfolk

40%

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Lena

Øvre Torvgt. 20 • Tlf. 61 13 42 40

Tlf. 61 16 17 77

Klær til glade maidager! Str. 42+

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 7.mai kl. 10–16 BRUKT- MARKED

Ta med hele familien!

Gjelder alle ordinære sko. Barn, dame og herre.

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

GJØVIK • RAUFOSS • LENA

Made with