כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - דצמבר 2015 - גיליון 222