KUTUP AYISI KUTO VE BALIK // ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI

KUTUP AYISI KUTO VE BALIK Y e r y ü z ü M a s a l l a r × - 8

ljFCOFN (ÔMFS ,BSBDBO

&SDBO Polat

Çamlıca Çocuk Yayınları / 180

Yayın Yönetmeni Adem Fidan Editör Mustafa Can Dil Uzmanı Mustafa Dedeler Grafik Tasarım Güven Uysal Kapak Tasarım Süleyman Köklü

1. Baskı: Mayıs 2016 İstanbul 5. Baskı: Nisan 2020 İstanbul ISBN 978-605-9375-11-5

Çamlıca Çocuk Yayınları %DâODU 0DK 0LPDU 6LQDQ &DG 1R *QHåOL ² %DâFÖODU ãVWDQEXO 7HO ZZZ FDPOLFDFRFXN FRP ELOJL#FDPOLFDFRFXN FRP 7 & .OWU %DNDQOÖâÖ

Baskı dDPOÖFD %DVÖP

ZZZ FDPOLFDEDVLP FRP 0DWEDD 6HUWLILND 1XPDUDVÖ

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Made with FlippingBook Publishing Software