591166980

Indholdsfortegnelse.

Side:

I. Indledende Bemærkninger............................................. II. Det Kjøbenhavnske Asylselskabs H isto rie................... 7. III. Grundbestemmelser for Asylselskabet........................... 39. IV. Regulativ for Asylforstandeme...................................... 42. V. Instrux for Bestyrerinderne.......................................... 47. VI. Regulativ for Undervisningen i Asylerne....................... 50. VII. Regulativ for Inddelingen af Tiden i Asylerne . . . . 51. VIII. Underretning for de Forældre, hvis Børn optages i Asylerne . . • ......................................... . ................... 52. IX. Formænd, Repræsentanter, Dameforeninger, Forstan­ dere, Læger og Forstanderinder.................................. 53. X. Oversigt over Indtægter og Udgifter i de tre første Asyler......................................... 63. XI. Oversigt over Indtægter og Udgifter i Frederik den Sjettes A s y l .......................... ' ...................................... 71. XII. Fortegnelse over de til Asylerne skjænkede Legater . 79. Tillæg: Aarsberetning for 1884—85 .......................................... 93. 5.

Made with FlippingBook Learn more on our blog