591166980

BERETNING ^ . •

OM

DET KØBENHAVNSKE ASYLSELSKABS HALVHUNDREDAÅRIGE VIRKSOMHED

1835 -

1885 ).

(

UDGIVEN

AF

SELSKABETS BESTYRELSE.

KJØBENHAVN.

G R Æ B E S B O G T R Y K K E R I .

. 1885 .

Made with FlippingBook Learn more on our blog