פרסומידע - גיליון 900

ידִע

פרסו

900 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

13 .2018 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ מטות-מסעי תשע”ח .7 א’ אב | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Learn more on our blog