תל אביב והמרכז - השתלמויות תשעה 2014-2015

השתלמויות תשע”ה 2014-2015

ארגון המורים העל-יסודיים

הנחיית קבוצות

תיאטרון וקולנוע צפייה מודרכת אומנות מוזיאון ת”א

לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ה

חינוך לבריאות

הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי

העצמה ואימון אישי למידה מרחוק

שבועות מרוכזים

סיורים ברחבי הארץ

מחשבים

תל-אביב והמרכז

קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות ע”י משרד החינוך

Made with