Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Leeropdrachtenboek, deel 3C.

Hoofdstuk 14 Ondernemingsplan 14.1 Persoonlijk plan 14.2 Marketingplan 14.3 Financieel plan 14.4 Organisatieplan Begrippenlijst

Hoofdstuk 14

Ondernemingsplan

Integratie-opgaven

Jaarlijks starten meer dan 130.000 personen in Nederland een eigen onderneming. Maar een groot aantal stopt binnen een jaar. Bij het starten van een onderneming spelen veel factoren een rol. Daar laten we je in dit hoofdstuk wat van zien. Al zul je ook zien dat veel onderwer- pen niet nieuw meer zijn. Kiezen voor een eigen onderneming kun je niet vergelijken met de keuze voor een bepaalde baan. Kiezen voor het ondernemerschap is vaak ook de keuze voor een bepaalde levensstijl. Meestal maken startende ondernemers een ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan be- staat vaak uit het persoonlijk plan, het marketingplan, het financieel plan en het organisa- tieplan. Je zet in het ondernemingsplan de verschillende plannen op een rij. Dit geeft een indicatie van de succeskans van de onderneming en biedt later ook houvast. Veel informatie kun je vinden bij of via de Kamer van Koophandel. Daarom nemen we de taken van Kamer van Koophandel al in de eerste paragraaf op.

Basiskennis Ondernemerschap in Balans

157

Made with