2015 Exameneenheid C Gespecialiseerd PM-02.04.15

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Zorg & Welzijn

KD Pedagogisch werk 2015

Kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Crebonummer 25484

Cohort ……………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid C

Bevat de examens:

12

PW-GPM-P-K1-W2

17

PW-GPM-P-K1-W7

2 PW-GPM-B-K1-W2

3

PW-GPM-B-K1-W3

5

PW-GPM - B-K1-W5

Afnameperiode: .........................

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examenkandidaat

Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende

werkproces P2-K1-W2

goed

voldoende

herkansing ja nee

onvoldoende

werkproces P2-K1-W7

goed

voldoende

herkansing ja nee

onvoldoende

werkproces B1-K1-W2

goed

voldoende

herkansing ja nee

onvoldoende

werkproces B1-K1-W3

goed

voldoende

herkansing ja nee

onvoldoende

werkproces B1-K1-W5

goed

voldoende

herkansing ja nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Organisatie:

Datum:

Paraaf CONCEPT 2015-Exameneenheid C GPM 02-04-2015

Pagina 1 van 17

Made with