כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יולי 2018 - גיליון 253