Onsdag 12. september 2018

2

Onsdag 12. september 2018 •

Reinsvoll-elever klare til å hjelpe

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Historie for unge

I forrige uke fikk skoleelever fra Gjøvik og Toten en skoledag litt utenom det vanlige. På timeplanen sto det nok langt mer spennende ting enn det en helt ordinær dag i klasserommet kan tilby. Mjøsmuseet har utviklet konseptet «Viking på Mjøsa». Her får elevene et langt mer nyansert bilde av vikingtida enn det dataspill og TV-serier kan tilby. Menneskene som levde på denne tida drev ikke bare med drap og plyndring, de levde også et dagli- gliv på godt og vondt, om forhol- dene kunne være tøffe. De var oppegående og tenkende men- nesker, disse forfedrene våre. Dessuten får skoleelevene lære at det ikke bare var alle andre steder i verden det fore- gikk, Toten er spekket med spen- nende historie, noe som ikke nødvendigvis kommer så godt fram i ei tradisjonell lærebok. Det hele oppleves på en helt annen måte. Når du får være med og ro en kopi av et vikingskip på Mjøsa, kommer det virkelige liv tett på. Kjenne hvordan årene ligger i neven og høre vannet skvulpe langs sida på skipet. Vi vet at en del av elevene reagerer på hvor- dan trellene behandles når skue- spillerne kjefter og kommanderer. De glemmer at dette ikke er på ordentlig, og lar seg opprøre av hvordan folk behandles. Det vitner om at opplegget treffer noe med sin formidling. Og det er utvilsom nyttig å lære at kvinnene hadde en viktig posisjon i samfunnet på den tida, og at kvinnesynet var mer lik- verdig enn det som ble tilfellet senere. Den kulturelle skolesekken i Oppland inneholder så mangt av god kvalitet. Vi vil likevel få trekke fram Mjøsmuseets opplegg som noe helt unikt, og vi lar oss impo- nere over at det tilsynelatende trauste museet framstår med noe så sprekt som dette. Spesialitet fra Kapp Vi har vært innom det før, men lokalmaten fra Toten er det all grunn til å være stolt av. Vi gratulerer Holmen Crisp på Kapp med anerkjennelsen «Spesialitet». Vi skal sette pris på at tradisjonene føres videre, og vi forstår at det ligger mye arbeid bak.

10. klassingene ved Reinsvoll ungdomsskole ønsker å hjelpe andre når de har valgfag. I tillegg til elevene ser vi faglærer Yulia Havdal (t.h), faglærer Lars Ludvigsen og May Hilde Fremstad, vernepleierstudent.

De har samlet inn peng- er til barnekreftavdeling- en på Ullevål og gledet brukere ved Gimle syke- hjem på Bøverbru. Nå er elevene i 10. klasse ved Reinsvoll ungdomsskole klare for nye oppdrag i regi av valgfaget «Innsats for andre». Yulia Havdal er ansvarlig faglæ- rer for det samfunnsnyttige valg- faget ved skolen i Vestre Toten kommune. – Målet med faget er at ele- vene skal klare å planlegge og gjennomføre aksjoner som kan hjelpe enkeltpersoner, bedrifter Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

og lag- og foreninger. Elevene kan ta på seg alle type oppdrag. Noen vil jobbe for dyrebeskyt- telsen, noen samler inn penger for barnekreftforeningen, og noen ønsker å hjelpe eldre men- nesker med plenklipping og snø- måking, forteller Havdal. Selv om «Innsats for andre» har vært en del av valgfagpro- grammet ved Reinsvoll ung- domsskole i fem år, er Havdal usikker på hvor godt ordningen er kjent i nærområdet. Omsorgsfulle elever – Da vi startet skoleåret nå i høst, delte vi ut 150 lapper på Reinsvoll. I etterkant har vi mot- tatt kun to telefoner fra folk som ønsker hjelp. Jeg lurer på hvorfor ikke flere har kontaktet oss. Kanskje folk er litt forsiktige. Kanskje folk ikke har helt troen

på dagens unge. Men jeg kan love alle at elevene våre er både flinke og omsorgsfulle. Ta kon- takt, oppfordrer Havdal. Ungdomsskolen på Reinsvoll har totalt 70 elever i 10. klasse. De kan velge mellom tre valgfag: Fysak, Sal og scene og Innsats for andre. Så mange som halv- parten av elevene ønsker å gjøre en innsats for andre. I fjor var ni jenter på Gimle halvannen time hver onsdag. Fra oktober til juni. Utenom ordinær skoletid. – Vi snakket med de eldre, ser- verte kaker og kaffe. Sammen gikk vi turer, og vi spilte forskjel- lige spill og arrangerte quiz. Vi lærte mye om kommunikasjon, og det var fint å se hvordan omsorgsyrket fungerer, sier Maria Haugom Nerødegård og Mari Strandbakke. 12.000 til Ullevål To år på rad har 10. klassingene på Reinsvoll hjulpet Vestre Toten demensforening i deres viktige Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Olaug Amlie, Vestre Toten, født 1931, døde 28. august. Lill Heidi Hansen, Østre Toten, født 1960, døde 26. august. Sverre Nilsen, Østre Toten, født 1923, døde 26. august. Thore Øivind Snipstad, Østre Toten, født 1965, døde 25. august.

jobb. I september stiller elevene opp igjen. Samtidig skal de bidra med aktiviteter for barn og lodd- salg til inntekt for barnekreftfor- eningen i Oppland. Erik André Roland er en av dem som skal bidra. – Jeg synes det er veldig ålreit med Innsats for andre som valg- fag. Vi møter nye mennesker og får anledning til å hjelpe andre, sier han. 10-15 elever samlet i fjor høst inn hele 12.000 kroner til barne- kreftavdelingen ved Oslo univer- sitetssykehus, Ullevål. Vår kjære mamma, svigermor, bestemor, oldemor, søster, svigerinne og tante Kirsten Engelien sovnet stille inn på Østre Toten sykehjem, 80 år gammel. Vi takker deg for kjærlighet og omtanke Kolbu, 6. september 2018 Nils Sverre Ole Johannes Berit Lene Ina, Anette og Morten, Simen og Helene, Julie, Noah Filip Synnøve (søster) Øvrige familie Begravelse fra Kolbu kirke fredag 14. september kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til Gjøvik sykehus, Med 1E og Østre Toten sykehjem, avd. C.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Jentene på bildet har gjort en forskjell for brukere ved Gimle syke- hjem på Bøverbru. Fra venstre: Maria Haugom Nerødegård, Mari Strandbakken, Marte Snekkerhaugen, Hedda Strande, Martine Hetland, Michelle Clausen Torstensrud, Eirin Bergstuen, Birgitt Ulven, Martine Andersen Røstadstuen.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.

Made with FlippingBook Online newsletter