RosenborgSlotIllustreretVejledning

A.MICHELSEN K O N G E L IG HOF- OG O R D E N S J U V E L E R E R

BREDGADE 11 HJØRNET AF PALÆGADE K j ø b e n h a v n TELEFON NR. 229 G R U N D L A G T 1 8 4 1

KOPIER I GULD OG SØLV EFTER GJEN- STANDENE FRA DE DANSKE MUSÆER

292547641

101Københavns kommune

Made with