Valeo-Valeoscope_ from stop_start to hybridization_CZ_956585

Důvěřujte specialistům na elektrické systémy

Řada “Standard Exchange” poskytuje při opravách vozidel ekonomicky výhodné řešení. S více než třicetiletými zkušenostmi, rozsáhlými znalostmi v oblasti technologií repasování a vlast- ními odbornými znalostmi ve výrobě elektrických systémů pro dodávky do prvovýbavy zajišťuje spo- lečnost Valeo vysoce kvalitní repasování se zohled- něním standardů pro prvovýbavu v celém procesu. Pomocí stejných procesů kontrol, čištění a elektric- kého/elektronického testování je společnost Valeo schopna zajistit konkurenceschopné technologie. Tzv. „cores“ jsou jádrem tohoto procesu. Startéry a alternátory jsou po svém sběru u zákazníků ode- sílány do konkrétních výrobních závodů, protože vyžadují různé výrobní postupy. Všechny produkty Valeo jsou na 100 % bez azbestu. Systém eCORPS byl vyvinut společností Valeo s cílem efektivnějšího sběru použitých dílů (startéry, alternátory a kompre- sory): kombinace mobilních terminálů a softwaro- vého programu umožňující v reálném čase spoleh- livé načtení a přenos dat sbíraných dílů a udělení kreditu během 48 hodin.

Se silným postavením lídra v oblasti dodávek do prvovýbavy a s více než 30 lety zkušeností v ob- lasti repasování dílů nabízí společnost Valeo jednu z nejlepších nabídek u startérů a alternátorů. Každý den vyrábí na celém světě více než 100 000 startérů a alternátorů a je v pozici klíčového hráče na světo- vém trhu a lídrem v Evropě. Jedno ze tří vozidel je v prvovýbavě vybaveno startérem nebo alternáto- rem Valeo. Divize Valeo Aftermarket kombinuje nabídku pro- duktů “New for New“ (nový za nový) a repasova- ných produktů "Standard Exchange" (standardní vý- měna), což společnosti Valeo umožňuje reagovat na potřeby zákazníků. Řada produktů “New for New“ (nový za nový) se skládá z mnoha objednacích čísel dílů pro komerčně používaná vozidla (lehká užitková vozidla, kamiony, autobusy, zemědělská vozidla, traktory, vidlicové nakladače ...). Jejich 100% kvalita pro prvovýbavu uspokojuje automechaniky a řidiče, kteří chtějí pou- ze stejně kvalitní díly, jako jsou dodávány do prvo- výbavy. Společnost Valeo postupuje při uvádění dílů na trh tak, aby byly náhradní díly k dispozici součas- ně s uvedením nového modelu vozidla na trh.

Made with FlippingBook - Online catalogs