Valeo-Valeoscope_ from stop_start to hybridization_CZ_956585

Blokování systému Stop-Start po servisních operacích Odpojení akumulátoru V případě odpojení akumulátoru vypne systém funkci Stop-Start, dokud nebude přepočítán State of Charge (stav nabití) akumulátoru. Toto zpracování může chvíli trvat do doby, dokud nebudou všechny V případě výměny akumulátoru musí být systém znovu inicializován. Tato operace umožňuje systé- mu vypočítat parametr State of Health (stav zdraví) na základě skutečnosti, že se jedná o nové zařízení, čímž se obnoví 100 % počátečního stavu dostupnos- ti funkce Stop-Start. Toto je často známo jako kódování akumulátoru, které vyžaduje vhodný diagnostický přístroj nebo specializovaný kódovací nástroj. parametry správně obnoveny. Výměna akumulátoru

Konvenční olověné akumulátory s elektrolytem nejsou kompatibilní s vysokým počtem cyklů, vždy se podívejte na technické parametry akumulátorů pro systémy Stop-Start (EFB nebo AGM).

Kódování pomocí diagnostického protokolu

2

1

Identifikace akumulátoru

70

Made with FlippingBook - Online catalogs