Onsdag 4. september 2019

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

RØISVOLD TRECON AS

Tlf. 40 00 26 30

Onsdag 4. september 2019 Nr. 31 • 92. årgang – etablert 1928 Lund kan snart miste nærbutikken Fliser - Bad - VVS - Gulv

Sikret seg Bilitt-skiltet

Foto: Even Rise Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Da Skreiabanen åpnet i 1902 ble Bilitt stasjon utstyrt med et stort skilt på fasaden. Da byg- ningen ble revet i 1976 forsvant skiltet. Nå har Sverre Herman- sen (bildet) fra Bilitt sporet det opp og kjøpt det, i et langvarig anfall av lokalpatriotisme. Side 3

Det gode liv på Teiterud

Gunn Smelror (bildet) har aldri angret på at hun kjøpte gården Teiterud på Eina for fem år siden. I vakre omgiv- elser like ved Einafjorden pro- duserer hun bringebær, hon- ning og saft. Det var for øvrig kjærlighet som førte finnmar- kingen til Toten. Midten

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

– Vi har mange trofaste kunder, men vi er avhengig av at enda flere bruker oss, sier daglig leder Anne Lise Aasen. Hvis den negative trenden ikke snus, frykter både hun og kollega Anne May Birkeland (bildet) at butik- ken snart blir lagt ned. Side 5

Coop Marked-butikken på Lund opp- lever tøffe tider. Problemet er, som mange andre nærbutikker har erfart, at folk i området bare bruker butikken til småhandling. I mange år har driften gått med underskudd. Nå frir både styret og ansatte til lokalbefolkingen.

SOLSK JERMING

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen *ved kjøp av terrassemarkise innen 13.09

LØRDAG 7.9.

)) " #** +$, ,-

.(/) (#(

(, //'#(- %0(%#(

&#/ $0(0/# )(0 #**10**#, % * $$& %# #/ #**10**#, *

2*%2(12"

$#,% ).( 0**# 30% ,4 .,"#(% $+ ( "5#,#,

www.scandic.no

2*%2(12"

! "#$%#&'#(

! 6.( "1.$ &#/ ! 2*%2(12" ( "5#,#, 70)4"5#,#,

"

7 #*/").(#"% ** ,-

" # $

% %

&

"'

! (

3 FREDAG 6.9.

Meksikanske og norske retter Gyros (GRESK) Kebab (TYRKISK) Bakt potet TAKE AWAY CC Gjøvik,Jernbanegata 6 – 611 711 71 LØVSTEK 120 g., pommes frites, salat, bernaise, 155,- 109,- Tilbud mandager:

Øre-nese-hals-spesialist Hudkirurgi Ortoped Gynekolog Operasjon for “brillefrihet” Kort ventetid! Bestill time i dag på 61 14 50 50 eller på mjoskirurgene.no

$, ,-" .,"#(% $+ ( "5#,#,

2*%2(12" %(0,/-0%0 : ;! : # $%&% '()*+ # ,(, (%+-(*. # /&01'(%- '()*+ # 2 /&./ 3(')+ # +1/( ,&.4 /. 5%(,0% # %/ (611 ." 0*% 8 <.$#, & 5= $+ ( "5#,#,

SØNDAG

30% ,4 0 "*2%, ,-" .,"#(% 2*%2(12" ( "5#,#, 70)4"5#,#,

, & " 0 *. 0*# .- % *(# "#,/# -(2$$#( 70% 0 0(/#,0* 8 70%1#( ,# "$ ,0*

50(0-209

! "#$ % " &

''&(()'*&((&

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker