Samling_af_Bestemmelser_1939

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE

1 9 3 9

UDGIVET

I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED

MAGISTRATENS 1. AFDELINGS SEKRETARIAT

KØB E NHAVN A/S J. H. S C H U L T Z B O G T R Y K K E R I 1940

Made with