Kraks vejviser 2004 2005 gaderegister

ABILDGAARDSGADE

65

Husregister for København og Omegn Grænsen for registrets område, se side 12

ABILDGAARDSGADE 2100 København 0 Kort 148 El (Nicolai Abildgaard. maler f. 1743 d. 1809)

23 8 Meat Shop ApS Mushtaq Ahmed 3322 06 07 2 Bodil Biering 33 25 27 63 4Søholm Simon 33 22 56 21 8 Hansen Thomas Wahl 33 25 08 50 Vase Karlis 33 23 40 86 Zyklien Tabita 33 21 08 50 6 Ipsen Nikolai Kirk 33 24 08 80 2 Nørgaard David 33 25 08 91 3 Olesen Zandra 33 25 30 27 - 4 Nielsen Lars Gad^.3811 38 78 8 Hyllested Marianne 38 88 86 83 8 Pedersen Kim 33 26 30 20 25 k Vesterbro Tato 33 21 1886

14-16 (126-E9.200-G2.753.1)

ABEL CATHRINES GADE 1654 København V Kort 148C5-D6 (Legatstifterinde d. 1676) Kommune: København Kommune Sogn: Maria Valgkr.: Vesterbro Politikr.: København Politist.: 7 Kvarter: Udenbys Vester Lokalcenter: 6

ABILDAGER 2605 Brøndby Kort 156A4-A5 (Abild. gi. dansk for æbletræ)

(A/B Abel Cathrinesgade 14-16)

14 ! Andersen Kai 33 21 01 16 Ross Thomas 33 231168 1 Laustsen Ulrik 33 23 22 73 Schmidt Lise 33 24 35 39 3 Hansen Mia Kim Schnell 33 3, 67 77 Pedersen Brian 33 79 05 70 16 k Videokælderen v/Allan Andersen 33 25 16 79 ’ Bunk Jørgen'33 79 06 48 Kring Kurt Friberg 33 24 52 67 4 Frederiksen Sonja 33 2211 16 Laursen Jan 33 24 55 41 18 ( - Istedgade 19, Lille Istedgade 1) Ahmad Moslem Akeel-AI-saadoun 33 23 35 68 1Anthony Keld 33 21 82 67 Rasmussen Anne Mette 33 26 33 22 Sørense Marie Lybeck 33 79 44 23 Jensen Liselotte Graa 33 79 06 48 2 Stephen Nunthavadee 33 25 13 20 3 Jakobsen Kenneth Reinhotd 33 31 0912

Kommune: Brøndby Kommune Sogn: Brøndbyvester

Kommune: København Kommune Sogn: Østervold Valgkr.: Østbane Politikr.: København Politist.: 5 Kvarter: Østervold Lokalcenter: 2 (502-E3100-G495.6) (Gerda Evely Baadsbøl) ’ Baadsbøl G 35 38 52 22 (503-E2 650-G485.6) (Bente Larsen og Bjørn Terje Asheim) 1 Bjørn Asheim 35 5514 32 Larsen Bente 35 5514 32 (5O4-E2 750-G485.1) (FransThor Bak og Marianne Moritzen Bak) Bak Frans 35 26 00 56 Bak Marianne Moritzen 35 26 00 56 (507-E2 800-G486.2) (Dorrit Røtzler Møller) Møller Dorrit Røtzler 35 38 04 01 ’ Kristensen Henriette Sjøgreen 86 1350 58 (508-E2.700-G486.2) (509-E2.750-G485.6) (jens Linnert Jensen) 1Jensen Jens Linnert 35 42 23 75 (510-E2 850-G485.1) (Tove Birthe Taul og Annelise Strandberg) 1 Strandberg Annelise 35 42 12 01 Taul Tove 35 42 1201 (511-E2 000-G485.1) (Pia Schluntz) • Schluntz P35 42 01 12 ’ Schluntz Freddy 35 42 01 13 (512-E2750-G485.6) (Lars Wesse Josephsen) 1Josephsen Lars 35 38 55 60 (513-E2.750-G486.2) (Morten Mikael Zeuthen) Zeuthen Karen Marie 35 5514 82 Zeuthen Morten 35 5514 82 (514-E2.800-G486.2) (Per Jørgensen) Hove-Jensen Julie 35 43 98 28 ’ Jørgensen Per35 26 52 75 515-E2800-G485.1) (Rolf Elm-Larsen og Hanne Marie Elm-Larsen) 'Elm-Larsen Rolf 35 42 60 23 (516-E2.750-G485.6) (Marita Elise Lindholm) • Lindholm Marita 35 26 88 40 Lindholm Stig 35 26 88 40 Rådgivende Ingeniørfirma Stig Undholm ApS 35 26 02 88 (517-E2100-G485.6) (Ole B Christiansen) 2 Christensen Margrethe 35 26 62 09 I518-E2 850-G485.6) (Rikke Bøllingtoft) Hansen Andreas æ 38 00 40 • Holde Susanne 35 38 00 40 Rosager P35 38 82 46 'Trier Julie 35 26 1406 (520-E2.800-G486.2) (Carl Vang Petersen og Marie-Louise Andreasen) Petersen Carl Vang 35 38 77 52 ' Andreasen Marie-Louise 35 38 77 57 Andreasen Marie-Louise 35 38 77 52 Petersen Carl Vang 35 38 77 57 Petersen Carl Vang 35 38 77 52 (521-E2.800-G485.6) (Peter Japsen og Gudrun Susann Albeck) Japsen Peter 35 43 40 31 Japsen Susann Albeck 35 43 40 31 (505-E2 650-G485.6) (506-E2 750-G485.6) (Thomas Elo Christensen) Christensen Thomas E35 42 34 62 Bøllingtoft Lotte 35 25 1540 Bøllingtoft Rikke 35 25 10 20 Bøllingtoft Rikke 35 25 10 78 (519-E2 000-G486.2) (Poul Rosagei) •Rosager A M 35 38 82 46

Valgkr.: Hvidovre Politikr: Glostrup

9 Chr E Rothe Co 43 43 45 41 21 Dons & Christensens Eftf ApS 33 21 02 26 Dons & Christensens Eftf ApS 33 2102 31 Karlsen's Bogbinderi ApS 43 43 25 51 Nielsen & Krohn A/S 361640 55 27 Flemming Karberg A/S 43 96 71 72 Flemming Karberg A/S 43 96 17 77 Hemming Karberg A/S 43 96 01 50 Flemming Karberg A/S 43 96 72 66 Hemming Karberg A/S 43 96 71 82 16 Akzo Nobel Inks A/S 43 45 75 01 Akzo Nobel Inks. A/S 43 45 25 44

I -3A (377-E11.900-G2.346.7)

3

(A/B Abel Cathrinesgade 1-3 A) 1 United Traders ApS 33 21 48 98 ’ Brunken Christina 33 31 1403 Sonniks Dorthe Sø 33 21 59 56 ' Nielsen Kurt Westh 33 21 32 00 2 Knstensen Carsten 33 23 47 58 Sørensen Vagn 33 22 23 43 3 Maegaard Christian 33 31 30 31 Olsen Karin 33 21 33 34 Ussmg Søren Algreen 38 1014 25 * Christiansen Thomas 33 31 25 75 5 Iversen Ann 33 23 19 10 Wmd Alexandra 33 22 02 10 3 • Kristiansen Birgitte 33 23 87 67 1 Daugberg Nikolaj 33 23 88 90 3 Irgang Marie Voshida 33 21 64 94 Irgang Rene 33 21 64 94 3A’ Duprat Helene 33 21 90 17 1 Sjørring Abelone 33 24 77 01 3 Engelhardt Robin 33 2511 14 4 Fromberg Carsten 33 31 3311 7-11 (72d-E13.900-G3 425.5) (Jemidan ApS Stenoshus) 7 * Rita Donna 33 26 27 54 Rita Donna 33 26 26 54 2 Madsen Kasper Rothmann 33 22 20 83 Munk Peter 33 24 57 57 3 Bøelerehauge Levent 33 23 13 72 4 Aasted Susanne 33 25 48 75 Christiansen Finn 33 23 28 64 Gottlieb Dorte 33 25 48 75 Undercover Service 33 25 34 22 Undercover Service v/Pernille Søhald 33 25 34 26 Ung Dansk Kunst v/ Finn Christiansen 33232205 9 * Maxa Lubomir 33 23 71 35 1 Skaaning Jesper 33 861148 3 Hvelplund Mette Christina 33 25 94 03 4 Sørensen Tobias 55 73 91 8 i II 1 Hammerstoft H C 33 31 36 63 2 Christensen Erik Ravn 33 24 37 30 • Riot AndRota'33 25 23 93 5 Norback Ariel 33 31 1006

27 (7O2-E7.15O-G1.360.9) (= Istedgade 24)

5

Homecker Rasmus 33 22 72 71 Schibsbye Kerstin 33 24 58 40 Schibsbye Stine 33 24 99 42

1 Sørensen K O Hem.nr. 2 Berke Lise 33 22 42 23 Kleemann D Hem.nr.

7

26 Titex Danmark 70 1006 10 28 Sandvrk A/S 43 46 5100 Sandvik A/S 43 46 51 00 -Fax:43 96 60 81

3Abel Michael 33 24 97 98 Andersen Peter 33 24 97 98 4 Sørensen Anne-Mone 33 22 09 35 8Andersen Tue 33 23 47 96

2 Bek Micha 33 79 02 88 4 Rajan Kunz 33 23 20 10

9 11

Sakaria Rajan Kunz 33 23 20 10 Sakaria Rajan Niels 33 23 2010 Ståhle Lena Hem.nr. 8Christensen Sigurd 33 24 12 57

29 (703-E22 700-G3 677.7) (= Istedgade 15-17) (A/B Rosenåen)

ABILDGÅRDEN 2620 Albertslund Kort 145 G7

13

* Jensen Karina Balling 35 35 24 25 Nielsen Lærke Sødring 33 79 12 16 1 Petersen Jonas Meyer 33 2, 12 64 Riber Petersen Anne 33 25 70 46 2 Bengtson Kristian 33 22 99 81 Sander Morten 32 57 57 34 3 Bak Anders 33 79 00 48 Colstrup Susanne 33 2512 81 4 Gottlieb Martin 33 79 23 29 8 Gottlieb David 33 79 79 5, (A/B Abel Cathrines Gade 31) Aagaard Bente 33 24 66 80 Pedersen Tove 33 22 82 93 Pihi Vibeke 33 79 20 26 Veen Nadine Memhave Ten 33 21 4, 49 k Mik Tattoo 33 22 13 17 ’ Larsson Ingeborg Ylva 33 3145 64 3 Sørensen Niels Grøn 39 27 96 00 4 Frederiksen Jesper 33 24 22 44 8 Boel Morten Thorup 33 79 61 45 • Johansen Pia 33 22 99 74 Johansen Pia 33 22 99 10 ’ Casana Michael 33 31 60 33 Damkjær Betina 33 23 77 63 Jensen Johnny 33 23 77 64 2 Mortensen Anja 33 25 42 48 Pedersen Per Agerskov 33 24 93 09 3 Gaarde Rikke Hem.nr. Gaarde-Askmose Rikke Josefine 33 24 9694 8 Kock-Hansen Mikael Witthøft 33 79 21 71 Solberg Camilla 981174 75 33X(705-E1.250) I Københavns Kommune) 70x-E7.900-G3.188.7) —Viktoriagade 11) A/B Abel Cathrinesgade 6/ Viktoriagade 11) Frederiksen M 33 3117 75 ’ Pahlen Alexis VD 33 31 09 04 Tufvesson Inge 33 22 40 55 2Thomsen Preben Dyring 33 25 35 27 3 Bille-Hansen Ellen 33 24 00 40 2 Møller Linda 33 25 75 86 3 Hansen John 33 24 52 70 Olsson Olof 33 25 55 26 4 Holtermann Øjvind Nicolay 33 23 84 81 10 • Semb Stephen O’reilly 33 23 48 23 Semb Synne 33 23 48 23 3Vasegård Lene 33 24 92 84 4 Christensen Jesper 33 21 57 14 12 (647-E4 300-G775.9) 1Tekiela Jacob 33 2514 29 2 Hertzum Thomas 33 21 92 40 4Jacobsen Alexandra 33 25 10 76 31 (711-E4.650-G883.5) 33-33B (706 E3550-G1 489.5) 33 k Kolind Belinda 33 25 90 75 Larsen Angj 33 8618 40 4 Dahl Claus 33 86 16 18 8-10 (646 E6750-G1 433.4) 8 1 Skriver Christina 33 23 1787

20 (= Lille Istedgade 3) 22 (= Lille Istedgade 5) 24-28 (—Halmtorvet 12-18. Lille Istedgade 7-9) 24 ’ Bindslev Dorte 33 24 91 20 Jørgensen Jakob Jane Falling 33 24 69 17 2 Heckmann Robert Røssell 33 31 67 76 Heckmann Tonny 33 31 67 76 Kjær Marianne 33 25 09 60 4Andreasen Kasper 33 22 02 96 Winge Birgitte 33 31 31 97 26 Berthelsen Carsten 33 79 14 24 3 Sæther Yvonne 33 2317 27

Kommune: Albertslund Kommune Sogn: Herstedøster

15

Valgkr: Glostrup Politikr,: Glostrup

17

1 Bay Karen 43 64 49 60 Mogensen Per43 64 49 60 3 Schaeffner Per43 64 18 72 5 Szøcs Endre Hem nr. 7 Breivik Louise 43 64 41 63 8 Poulsen Karen 43 62 29 29 11 Lauridsen Irene 43 64 38 42 Lauridsen John 43 64 38 42 13 Bredberg Anne 48 1959 57

19

21

ABELLS PLADS, KJELD Se Kjeld Abells Plads

Bredberg Marianne 43 62 06 07

ABELSVEJ 2880 Bagsværd Kort 127 Bl

23

15 Faber Sanne 43 62 68 87 17 Larsen Johnny 43 62 82 72 19 Nielsen Allan Aagaard 43 64 96 60 21 Hansen Harry 43 62 04 85 23 ' Goldbach Grethe 43 62 1744 27 Jensen Leif 43 62 21 42 Mortensen Kirsten 43 62 21 42 31 Rasmussen Jørgen 43 62 1396

25

Kommune: Gladsaxe Kommune Sogn: Stengård Valgkr.: Gladsaxe Politikr: Gladsaxe •

27

33 Petersen Brian 43 62 8, 18 35 ' Funch Martin 43 62 86 00 39 Lund Inge 43 62 66 14 2 Olsen Birgitte 43 62 06 54

3 Nielsen Eva Møller 44 98 39 03 5 Rasmussen Peter 44 98 76 61 7 Hansen Bent 44 44 00 15 9 Johnsen Poul 44 98 87 96 11 Krllendahl Bente 44 98 1611 13 Lundt Finni 44 98 83 16 15 GrimmOtto 44 98 94 13 17 Saabye Bjarne 44 44 88 36 19 Mortensen Erling B 44 98 69 20 23 Meier Kristina 44 44 68 30 27 Preuthun Frank Louis 44 44 31 66 4 Mortensen Doris 44 98 62 56 6 Jensen Lars Martini 44 98 49 88 8 Jensen K44 98 78 91 10 Vestergaard Hans Jørgen 44 98 17 67 12 Klug Tina 44 44 90 77 18 Bruun Leif 44 98 80 47 20 Pettersson Lise-Lotte 44 44 50 03 22 Strømsted B 44 49 49 31 24 721 Lundevænget 44 49 54 72 Brandt Lars Hem.nr. Børnehaven Stenhøj 44 98 65 15 28 14 31 Nielsen Lizzie 44 9841 90 35 Cronvall M 44 98 50 45 37 Morck L 44 44 03 23 2 Misser Jette 44 44 45 56

29

Olsen Annette Helle Hem.nr. 3 Strandgaard A 33 24 29 35 13 I630-E16.900-G3.729.3) (Fredet) 17 (744-E13 600-64 296,6) 21-21B(728-E9.05b-G2 061.5) 21 1 Ringsted Nikolai 33 23 86 46 3 Christensen Joan 33 24 78 43

4 Nrclasen Ellen 43 62 23 84 8 Lilhauge John 43 64 1454 Lilhauge Lilian 43 6414 54 10 Jensen Frank Reiner 43 62 0163 12 Lund Tove 43 62 27 65 14 Jensen Diness Søren-Peter 43 64 92 40 16 Sørensen Gitte 43 64 04 24 18 Brandt Ole Hem.nr. Ole Brandt Hem.nr. 22 Knudsen Dorthe 43 64 62 67

31

Larsen Jakob Kibsgaard 33 31 14 79 4 Larsen Nanna 33 22 01 63 Røseler Marc 33 22 01 63 5 Larsen Susanne 33 24 75 78 21A •Amirs Orientalske Restaurent v/Amir Mesbah-Babamiri 33 25 40 10 Amirs Orientalske Restaurent v/Amir Mesbah-Babamiri 33 25 40 04 2 Christensen John 33 25 05 32 Langaa-Sennek Jacob 33 25 41 87 3Jørgensen Maria Grove 33 221102 4 Skov Jesper Rovsing 33 79 45 ,2

33

24 Rosted Ole 43 62 00 58 26 TaegerUwe43 62 03 73 28 Hansen Peter A 43 62 60 88 30 Jakobsen Rosa 43 64 74 01 32 JKragh Gunvor 59 91 1857 34 Wilhjelm Peter43 64 26 01 36 • Hemstra CJ 43 64 30 38

35

Petersen A 44 98 73 55 Thomsen PerA. og Birgit Bak 44 44 02 31

37

ABILDGAARDSALLÉ, DOKTOR Se Doktor Abildgaards Allé

8Andersen DH 33 24 1592 Bergmann John 33 22 03 20 21B * Pejtersen Lisbeth 33 24 40 54

39

\

’ Khalem Gamal 33 21 02 07 Olsen Karen Høj 33 26 30 50 2 Friis Lasse 33 79 20 95 Gammelby Anne-Marie 33 21 41 44 3Abel Julie 33 23 50 06 4Andersen Søren 33 2519 49

Grahn Lennard 33 31 38 55 8 Abel Camilla 33 79 65 35 Kirk Katnne 3321 80 68

41

23-25 (729-E4 850-G2 049.1)

Made with FlippingBook - Online magazine maker