מכון חרוב - המסע אחר הכבוד האבוד

על רגישות תרבותית בטיפול בילדים שנפגעו מינית בחברה הבדווית

1 ריאיון עם רוקיה מרזוק אבו רקייק 3 יפה ציונית כתבה: 2 טלי שלומי ראיינה:

, מרכז לטיפול בילדים נפגעים 4 בענב"ל רוקיה מינית, ויועצת חינוכית בבית ספר. היא מאנשי המקצוע המעטים המטפלים בסוג כזה של פגיעות בחברה הבדווית. מהם המאפיינים המיוחדים לחברה הבדווית ובמה הם שונים מאלה של החברה הישראלית? כיצד הם באים לידי ביטוי בטיפול שלך? : המבנה המשפחתי והחברתי רוקיה הבדווי הוא מבנה בעל סולם היררכי , שלא כבחברה שהילדים בתחתיתו מובהק המערבית שהילדים בה נתפסים כשווים למבוגרים במערכת המשפחתית. נוסף על כך, מעמדן של הבנות נמוך מזה של הבנים. לבן יש מקום נכבד ומקובל יותר; גם אם הוא צעיר מהבת - יש לו כוח רב עם זאת, החברה הבדווית היא 5 . מכוחה חברה שעוברת שינוי. לדוגמה, עד לפני שנים אחדות אישה הייתה צריכה לצאת לכל מקום בליווי של אחראי או שומר. זה יכול להיות בעל, אח או ילד, והמטרה היא שמירה עליה ברמה החברתית דתית. זה מצב מבלבל, כי מצד אחד הילד הוא

עולם הטיפול בחברה הבדווית הוא בבחינת ארץ חדשה, אתגר חלוצי לאנשי המקצוע והאקדמיה העוסקים בילדים נפגעי התעללות מינית. המערך המשפחתי, ההיררכיה הפנים שבטית והמנהגים בחברה זו משפיעים במישרין על שיעורי הדיווח על פגיעות בילדים ועל העבודה הטיפולית עם הילדים הנפגעים. יצאנו ללמוד על תחום מרתק זה מאשת מקצוע ותיקה מהחברה הבדווית - רוקיה מרזוק אבו רקייק.

האח הצעיר ומצד שני הוא יכול להיות השומר של אחותו הגדולה שייתכן שהיא המטפלת בו בדרך כלל, ובמצב הזה הוא יכול לומר לה מה לעשות. חשוב להבין , וחשוב להיות רגישים 6 שזה מצב מורכב לו. היום רואים תהליך של שינוי בנושא זה, אך הוא עדיין לא הושלם. צריך להכיר ולכבד את הקוד התרבותי הזה ולמצוא את הדרך הנכונה ללמד אותו - על מורכבות מקומה של האישה או הילדה, ועל החירות שיכולה להתקיים בתוך הקוד הזה. בהיותי מטפלת, עליי להציב את הילד או הילדה במרכז הטיפול, ובו בזמן להתחשב בכך שהאחריות והכבוד מבחינה חברתית תרבותית הם של המבוגר יותר. לאורך הטיפול מתקיימת הדילמה - איך בכל זאת אני שומרת על כבוד האב והאם ומייחדת את תשומת הלב לילד? עניין מיוחד אחר שמאפיין את החברה הבדווית הוא שכבוד המשפחה תלוי כולו . בצניעות ובמיניות, בעיקר זו של האישה המיניות אינה מדוברת, היא טאבו, ותפקידה דומה לזה שבחברה החרדית -

רוקיה מרזוק אבו רקייק

היא פסיכותרפיסטית המטפלת רוקיה בילדים ובני נוער נפגעי אלימות מינית

רוקיה מרזוק אבו רקייק היא פסיכותרפיסטית, מטפלת בענב"ל, מרכז לטיפול בילדים נפגעים מינית. 1 טלי שלומי היא עובדת סוציאלית, מנהלת תחום פגיעות מיניות במכון חרוב ואחראית לתכניות המיועדות למגזרים מיוחדים באוכלוסייה. 2 יפה ציונית היא רכזת מידע, נתונים ותקשורת במכון חרוב ועורכת ראשית בעיתון זה. 3 מרכזים לטיפול בילדים נפגעים מינית הפזורים 13 ענב"ל ילדים ונוער מופעל על ידי עמותת "יחדיו" במימון ובפיקוח של משרד הרווחה. הוא אחד מ 4 ברחבי הארץ. עוד על מעמדה של האישה בחברה הבדווית ראו בקישור הזה: 5

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/59-05-Guard-REP-HEB.pdf זהו מצב שבו ילד קטן צריך להשגיח על אחותו הבוגרת במקום שהיא תשגיח עליו. 6

17

Made with