מכון חרוב - המסע אחר הכבוד האבוד

בחשבון את התמונה הכוללת של הכאב, אובדן הכבוד ואובדן השליטה, לא רק אצל המטופלת שלי אלא גם אצל המשפחה והשבט. אני צריכה לחשוב איך לספק להם כלים להתמודד עם הבושה הגדולה, עם החוק הישראלי ועם הפגיעה בכבוד הגברי.

הולדה, לא הנאה. החברה הבדווית היא חברה מסורתית דתית, ולכן המטפל חייב להביא בחשבון את עולמה התרבותי דתי. הפרדוקס הוא שהכבוד המשפחתי תלוי ברובו במיניות האישה, כלומר - המיניות נמצאת אצל האישה ומופקדת אצלה, ומי שצריך לשמור על הכבוד הם הגברים, כי אישה בלי כבוד רוצחים. הפרדוקס נובע

לנו, וזה אחד הניסיונות שהאל מעמיד אותנו בהם בחיינו. אני מסתמכת על הקוראן שבו כתוב שבאדם יש נפש, גוף ונשמה. אני מסבירה למטופלים שיש דרך נראה לטפל בנפש על פי הקוראן, אבל שלא תמיד זה מספיק וצריך כלים נוספים. לשם כך אני כאן. כלומר, קודם כול אני בודקת את האמונות של הורי הנפגעת, ודרכן אני מתחברת לאמונה שנותנת מקום לפגיעה ולהשלכותיה. משם אני ממשיכה בטיפול שלי; דרך האמונה אני מביאה לטיפול את הכוחות המעצימים ואת יכולת ההתמודדות שלהם עם מה שקרה. דוגמה: אב לילדה שנוצלה על ידי דודה פנה אליי. הפתרון המיידי היה יכול להיות עונש מוות, כי הדוד היה ממשפחתה של האם שהייתה בת שבט אחר. כאשר הבנתי שהם מאמינים בקוראן, הבאתי את סיפורה של שהתעברה מרוח הקודש. 7 מריה הקדושה ביקשתי מהם שיבדקו אילו כוחות היו למריה הקדושה בהתמודדות עם הקושי שחוותה בחברה שהסתכלה עליה כמי שלא שמרה על כבודה, איך התמודדה עם הקשיים שהאל הציב בדרכה - עד הרגע שבו התגלתה קדושתה. הבדווים מאמינים מאוד, ובסיפור הזה התחברתי לאמונה שלהם שהכול מהאל, הכול "מכתוב", גם הטרגדיות שמתרחשות בחיינו הן מהאל שבוחן את הכוחות שלנו. האם העלתה בשיחה את סיפורו של יוסף, על אחיו שהשליכו אותו לבור ועל אשת פוטיפר שניסתה לשכב אתו. כאן הגבתי ונתתי מקום לכך שגם אחים יכולים לפגוע כפי שמופיע בקוראן, אני מביאה אותם להכיר בפגיעה ולאחר מכן מצביעה על כך שהקוראן מציע לנו דרך לטפל בפגיעה בהראותו לנו את דרכי ההתמודדות של גיבור הסיפור. הרצח בא למען "יראו וייראו", אבל האמונה וסיפורי הנביאים מלמדים שהבעיה שההורים מתמודדים אתה הייתה קיימת עוד קודם לכן ושיש דרך. אמנם יש בה סבל וכאב, אבל יש גם סוף טוב. כך אני בונה אתם נרטיב אחר לסיפור שלהם. ההתחברות לאמונה מסייעת לי לרכוש את אמונם ולטפל בהם טוב יותר.

האמונה וסיפורי הנביאים מלמדים שהבעיה שההורים מתמודדים אתה הייתה קיימת בעבר. מכירת יוסף, )1855( ציור של קונסטנטין פלוויטסקי

: ועוד עניין מיוחד הוא נושא האמונה אני נותנת מקום של כבוד לאמונה של המטופלים - בקוראן, במים קדושים או בטיפול מסורתי אחר. אני מתחברת לכוחות של הנביאים, למשל - לסבל שהם חוו. בטיפול אני משתמשת בסיפורים על סבלם של הנביאים בכלים השלכתיים - מסבלם של הנביאים על סבלם של המטופלים. לעתים אני יכולה לפנות אל המטופלים ולומר להם שמה שקרה הוא יד הגורל. זה מה שכתוב - "מכתוב". לעתים אני משתמשת באמירה שהאל יודע מה קורה

מכך שכבוד הגבר תלוי בגוף שאינו שלו אלא של האישה. לדוגמה, אם ילדה או אישה מקיימת יחסי מין שלא על פי החוקים הדתיים, עלולים לרצוח אותה כדי להעביר מסר מרתיע, בבחינת "יראו ויירָאו", לבנות האחרות בשבט - שלא יסטו ושישמרו על כבודן, שאם לא כן זה יהיה דינן. אם תופסים את הבן שקיים אתה יחסים יכריחו אותו להתחתן אתה. אם הילדה נכנסת להיריון היא האשמה, והבושה אינה רק שלה, אלא זו בושה גדולה אף יותר לאב, לאח, לאחות ולכל השבט. ההתייחסות שלי חייבת להביא

בקוראן יש אזכורים לכמה מסיפורי הברית החדשה והתנ"ך. 7

18

Made with