930-Forskrift-Avfallforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Dato

FOR-2004-06-01-930

Departement

Klima- og miljødepartementet

Publisert

I 2004 hefte 8

Ikrafttredelse

01.07.2004, 02.02.2009

Sist endret

FOR-2016-12-21-1889 fra 01.01.2017, FOR-2016-12-22-1855 FOR-1990-07-17-616, FOR-1993-12-10-1182, FOR-1994-03-25- 246, FOR-1994-12-30-1231, FOR-1995-05-24-508, FOR-1995-05- 20-498, FOR-1996-12-10-1310, FOR-1997-06-20-627, FOR-1998- 03-16-197, FOR-2000-01-03-1, FOR-2000-12-13-1236, FOR-2002- 03-21-375, FOR-2002-06-26-750, FOR-2002-12-20-1816, FOR- 2002-12-20-1817 LOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1977-08-05-2, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§11, LOV-1981-03-13-6-§12, LOV-1981-03-13- 6-§16, LOV-1981-03-13-6-§20, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981- 03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV- 1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§40, LOV-1981-03-13-6-§41, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13- 6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§63, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981- 03-13-6-§82, LOV-1981-03-13-6-§86, FOR-1983-07-08-1245, FOR- 1993-06-11-785, FOR-1990-09-07-730 Norge

Endrer

Gjelder for Hjemmel

Kunngjort

24.06.2004

Rettet

04.01.2016 (§ 11-2) Avfallsforskriften

Korttittel

Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter (§§ 1-1 - 1-27)

Kapittel 2. (Opphevet)

Kapittel 3. Kasserte batterier (§§ 3-1 - 3-19)

Kapittel 4. Kasserte kjøretøy (§§ 4-1 - 4-19)

Kapittel 5. Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk (§§ 5-1 - 5-7)

Kapittel 6. Retursystemer for emballasje til drikkevarer (§§ 6-1 - 6-9)

Kapittel 7. (Opphevet) (§§ 7-1 - 7-7)

Kapittel 8. Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (§§ 8-1 - 8-7)

Kapittel 9. Deponering av avfall (§§ 9-1 - 9-16)

Kapittel 10. Forbrenning av avfall (§§ 10-1 - 10-35)

Kapittel 10a - 10c. (Opphevet)

Made with