EB uitwerking hoofdstuk 9

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 9 Het eigen vermogen van rechtspersonen

9.1

Er was al geplaatst:

€ 41.000 (voorbeeld 9.2) € 16.000 (voorbeeld 9.3) € 57.000

Spy plaatst nu € 76.000 – € 57.000 = € 19.000. Dit zijn: € 19.000 : € 2,50 = 7.600 aandelen. De ontvangst per bank is dan 7.600 × € 4 = € 30.400. De meeropbrengst (agio) is € 11.400. De journaalpost luidt:

110 Bank

€ 28.800

Aan 041 Ongeplaatst aandelenkapitaal

€ 18.000 € 10.800

Aan 043 Agioreserve

9.2

70% van de nominale waarde is 70% van € 571.000 = € 399.700. Dit bedrag komt bij de bank binnen. Het nog te vorderen bedrag op de rekening Aandeelhouders n.t.s. wordt kleiner. De journaalpost is:

110 Bank

€ 399.700

Aan 135 Aandeelhouders n.t.s.

€ 399.700

9.3 a

041 Aandelen in portefeuille

€ 25.000.000

Aan

040 Aandelenkapitaal

€ 25.000.000

b

110 Bank

€ 31.920.000 € 80.000

485 Bankkosten

Aan Aan

041 Aandelen in portefeuille

€ 20.000.000 € 12.000.000

043 Agioreserve

9.4 a

041 Aandelen in portefeuille

€ 800.000

Aan

040 Aandelenkapitaal

€ 800.000

b

110 Bank

€ 300.000

Aan

041 Aandelen in portefeuille

€ 300.000

c

110 Bank

€ 775.000

Aan Aan

041 Aandelen in portefeuille

€ 500.000 € 275.000

043 Agioreserve

d

485 Bankkosten

€ 2.900

Aan

110 Bank

€ 2.900

Pagina 1 van 4

Made with