EB uitwerking hoofdstuk 9

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

9.5

a

041 Aandelen in portefeuille

€ 1.000.000 € 200.000

049 8% Preferente aandelen in portefeuille

Aan Aan

040 Aandelenkapitaal

€ 1.000.000 € 200.000

048 8% Preferent aandelenkapitaal

b

110 Bank

€ 1.600.000

Aan Aan

041 Aandelen in portefeuille

€ 1.000.000 € 600.000

043 Agioreserve

c

110 Bank

€ 220.000

Aan Aan

049 8% Preferente aandelen in portefeuille

€ 200.000 € 20.000

043 Agioreserve

9.6

a

110 Kas, bank en Postbank (40.000 x € 35) 041 Ongeplaatst aandelenkapitaal

€ 1.400.000

Aan Aan

€ 1.000.000 € 400.000

043 Agioreserve

b

077 Hypothecaire lening 110 Kas, bank en Postbank

€ 100.000

Aan

€ 100.000

c

060 Saldo winst na belasting

€ 360.000

Aan

047 Algemene reserve

€ 360.000

d

Balans (x € 1.000)

Gebouwen Magazijninventaris Goederen Debiteuren Kas, bank en Postbank

680 450 2.550 570 1.555

Aandelenkapitaal 5.000 Ongeplaatst 1.000 Geplaatst aandelenkapitaal Algemene reserve Agioreserve Hypothecaire lening Crediteuren Te betalen bedragen

4.000 860 400 100 130 315 5.805

5.805

9.7

a

140 Crediteuren 120 Postbank

€ 250.000

Aan

€ 250.000

b

045 Reserve nieuwbouw 047 Algemene reserve

€ 800.000

Aan

€ 800.000

c

110 Bank

€ 875.000

Aan Aan

041 Aandelen in portefeuille

€ 500.000 € 375.000

043 Agioreserve

Pagina 2 van 4

Made with