EB uitwerking hoofdstuk 9

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

9.11

a

130 Debiteuren

€ 86.000

Aan 840 Liggelden zomer

€ 86.000

b

010 Inventaris

€ 43.000

Aan 140 Crediteuren

€ 43.000

c

440 Onderhoudskosten

€ 8.200

Aan 140 Crediteuren

€ 8.200

d

999 Saldo winst-en-verliesrekening

€ 53.000

Aan 040 Ledenrekening

€ 53.000

Pagina 4 van 4

Made with