גושפרתה - גיליון 861

גיליון מיוחד לפתיחתשנת הלימודים מערכת החינוך, רפורמת הצהרונים

8/9/2017 | יז' אלול תשע"ז | פר' כי-תבוא פרתה גוש

מבית

וההערכות הבטחונית. 18 ' עמ

861

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

משואות יצחק – איך הכל התחיל 28 <<

נתוני מוסדות החינוך נחשפים 18 <<

גדר ההפרדה, מה צופן העתיד? 12 <<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker