שלומי לנגר, רק ביחד ננצח

הנבחרתשלנו לחמשהשנים הבאות

שלומי לנגר ביחד, רק ביחד ננצח. של יחד עם שלומי לנגר לראשות המועצה שלומי לנגר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online