שלומי לנגר, רק ביחד ננצח

תושבות ותושבים יקרים, באוקטובר, יתקיימו הבחירות המוניציפאליות ברחבי המדינה. ביום זה נבחר את 30- כידוע לכם, בתאריך ה הנהגת היישוב לחמש השנים הבאות. “אורנית בית וקהילה בטבע” איננה סיסמה ריקה מתוכן, אלא חזון משותף שנבנה בעמל רב יום-יום, שעה-שעה ובשיתוף פעולה מלא עם צוות רב פעלים שתורם מזמנו וממרצו למען יישובנו. תפקיד ראש המועצה הוא מהמורכבים במגזר הציבורי. הוא מרתק ומאתגר, אך באותה נשימה תובעני ומחייב. ניסיון חיי, התפקידים אותם מילאתי במערכות הביטחון (צה”ל ושירות הביטחון הכללי), ההשכלה אותה רכשתי, הניסיון הרחב בתחומי הניהול, יחד עם קידום פרוייקטים וההתנסות בנבכי הפוליטיקה ימים בשנה. 365 המקומית והארצית - משמשים אותי בעשייה הציבורית כזוג צעיר בראשית דרכו, בחרנו, ורד רעייתי ואני, להקים את ביתנו ולגדל את ילדינו באורנית. אני שמח על הבחירה הזו כל יום. בוער בי הצורך להמשיך ולהוביל את אורנית בנאמנות, בשקיפות, ללא מורא וביושר כפי שפעלתי עד כה. אינני מכיר דרך אחרת. בעזרתכם, אני נחוש לעמוד איתן ולשמור על עצמאותה, צביונה וייחודה של אורנית, תוך כדי התמודדות עם האתגרים הרבים והמורכבים העומדים לפתחנו. אני קורא לכל אחת ואחד מכם להצטרף להצלחה. יחד נוכל להגשים את חלומותינו המשותפים, לכבוש פסגות חדשות, לשמור על ביתנו ולדאוג לעתיד ילדנו. שלכם, שלומי לנגר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online