Samling_af_Bestemmelser_1929

SAMLING AFBESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE. 1 9 2 9 .

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

VED

A U G U S T NI ELSEN , KONTORCHEF X KØBENHAVNS MAGISTRAT.

KØBENHAVN. TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1930.

Made with