DA anhhom

2

Balansmutaties

Voorraden

+ €

150.000 Crediteuren

+ €

150.000

3 b Het eigenvermogen is € 450.000+ € 60.000+ € 10.000 – € 5.000= € 515.000 . Of: Beginvermogen ( € 450.000) +nettowinst ( € 60.000 – € 5.000) +privéstorting ( € 10.000) = € 515.000 . DomeinA Basisvaardigheden Balansmutaties Vasteactiva + € 10.000 Eigenvermogen + € 4 Balansmutaties Vasteactiva – € 5.000 Eigenvermogen – € Mutatiesopdewinst-en-verliesrekening Afschrijvingskosten € 5.000

10.000

5.000

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

18

Made with