Onsdag 10. mai 2017

FERDIGPLEN

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 10. mai 2017 Nr. 19 • 16. årgang Ups, noen mistet visst en bilmotor Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Hunton er i startgropa

Nå begynner det å skje noe på Skjerven Skog. Anleggsleder Morten Sveen er godt i gang med opparbeidelsen for Hunton Næringspark. – Den rundt 64 mål store tomta skal være klar før 30. november, opplyser pro- sjektleder Christian Nordsjø i Gjøvik kommune og prosjektleder TomWasenden i Hunton (bildet). Side 7 Inkluderende russefeiring

La gå, det kan være fort gjort å miste et ispapir. Men en hel bilmotor med forstil- ling? Det måtte Gjøvik kommune nylig fjerne etter at noen dumpet det hele på Mjøs- stranda. – Til enkelte tider fly- ter det med søppel overalt, enten det er i båthavna eller på Mjøs-stranda. Vi har folk ute tre dager i uka for å plukke søp- pel. På det meste er vi ute fem dager i uka. Vi bruker mye tid og ressurser på dette. Det burde ikke være sånn, mener Svein Peder Sveum (bildet), driftsleder i parkavde- lingen, oppgitt. Side 3

Russefeiringa pågår for fullt for avgangselevene på Gjøvik videre- gående skole. Åse Marie Sandmark og Henrik Schjerven (bildet) har valgt ulike måter å feire på, men stikkordet er inklu- dering, til ære for dronning Sonja. Side 12 og 13

Foto: Torbjørn Aurvåg

Vi trenger flere BLIKKEN- SLAGERE!

En av verdens beste lakk- beskyttelser!

109,- Terrassegress

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

109,-

Les mer på Finn.no FINN-kode: 88096690 eller på www.nordengenas.no

189,-

$ 3-i-1 % $

\ QHPUDEHGQHWVLU) \QHPOOLUJNLUVNDP6

J OHKUHYK-'

YRWU\IGHYDUID]]L3 Q

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Q

trand / Sl ote Htyi ual

0 00 2 7 61 13 4 + / Tel:

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

BLOMSTERDEKORATØREN

PLANTER TIL HAGEN Stort utvalg!

Dekkbark !"#

GARTNERIET ER ÅPENT Hverdager .........09.00-20.00 Lørdager .........09.00-17.00 Søndager og helligdager ........12.00-18.00 T

Catering Selskap 61131500

Bærsøtmispel

Bjørkebladspirea

250;

Pyntebark !"#

90;

110;

200;

Snakk med fagfolk

catering

«Det blomstrer på Aashaug»

Åpent: ............kl. 09-19(17) Søndag: ..........kl. 12-16

Vestre Totenveg

Made with