Uitwerking hoofdstuk 1

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

1.2 Inventaris van Theo Mosterd per 31 december 2013

Bezittingen Gebouwen Inventaris

€ 240.000 € 6.000 € 50.000 € 30.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 334.000 € 145.000 € 50.000 € 20.000 € 3.000 € 4.000 € 222.000

Voorraad goederen

Debiteuren

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

ING Bank

Kas

Schulden Hypothecaire lening Onderhandse lening

Crediteuren

Te betalen loonheffingen Te betalen onderhoudskosten

1.3

Balans van Amin Hermans per 1 januari 2013

Gebouwen Inventaris Voorraad goederen Debiteuren ING Bank Kas

€ 240.000 € 50.000 € 32.000 € 8.900 € 8.200 € 1.600 € 340.700 € 240.000 € 6.000 € 50.000 € 30.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 334.000

Eigen vermogen Hypothecaire lening Te betalen bedragen Crediteuren ABN AMRO Bank

€ 165.075 € 150.000 € 325 € 3.300 € 22.000

€ 340.700

1.4

Balans van Theo Mosterd per 31 december 2013

Gebouwen Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Vooruitbetaalde verzekeringspremie ING Bank Kas

Eigen vermogen Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren Te betalen loonheffingen Te betalen onderhoudskosten

€ 112.000 € 145.000 € 50.000 € 20.000 € 3.000 € 4.000

€ 334.000

Pagina 2 van 3

Made with