מרכז קהילה - נווה דקלים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה ראשון לציון נווה דקלים

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-5236939

מ.קהילה נווה דקלים

Made with FlippingBook - Online catalogs