Onsdag 15. mars 2017

Nå er det tid for understellsbehandling!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Onsdag 15. mars 2017 Nr. 11 • 16. årgang Bygg og minner forsvinner raskt

Glasshistorie fram i lyset

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud

Neste fredag skal både blå glass fra Gjøvigs Glassverk og grønne glass fra Biri Glassverk få skinne i en ny permanent glassutstilling i Holmen Brænderi. Rina Nysethbakken i Mjøsmuseet (bil- det) er nå klar med 200 gamle glass som skal representere vår skjøre, men sterke glasshistorie. Midten

Gjøvik sentrum har mistet for mange byg- ninger, mener Mjøs- museet. Skolegata 8 (Østbygården) er fore- slått revet. Gården ble oppført i 1890 og er en typisk mindre bygård med forretning og uthus. – Gården må settes i stand og beva- res, mener direktør Arne Julsrud Berg og bygningsvernrådgiver Trond Raddum ved museet (bildet). For det er mange minner og bygg som er i ferd med å bli borte. De siste 18 årene har nærmere 25 verneverdige bygninger blitt borte fra bybildet, eller planlegges tatt ut. – Det er urovekkende, mener de to. Side 4-5

Helt håpløst for bussene

Espen Johansen, fagleder trafikk i Gjøvik kommune (bildet), mot- tar så godt som daglig henven- delser om problemer med fram- kommeligheten på Tongjordet nær NTNU. I går kom det opp nye skilter for at bussene skal komme fram. Side 7

Foto: Torbjørn Aurvåg

Takstige til hytta?

TOMTER SØKES!

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

Vi har korkgulv med vinyl- overflate, laminatgulv, belegg og andre typer gulv! 3-i-1 189,-

Universal type. Innfestning kr 395,-

!

" #

$

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

!

www.kramboden.no www.nordengenas.no

boligpartner.no

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

vbildet modell ka * A

a tilbudt modell. e fr vvik n a

0l/100 km , -utslipp 4 orbruk og CO2 offst Driv

ert fr v 3g/km. Pris gjelder le og 10

orha a f

. ndler

ed 06 % v , e 4 ent . r

ft

mer i tillegg. **Eff omk givsaÅr

tt em til 30 er fr ra ilbudet v . Teent r odukt- ert til normal pr er å bli just e or der , fre å tr sidiert i en er sub ent s. R vice ncial Ser A Fina OD i ŠK nsiering ndel og fina nta onta 5% k er 3 orutse F ,-.475 6 spris kr 16 tkjøp edit otal kr . T472 kr 2. yr , etablerings geb r /5å 000 o . v kr 150 nebeho lå tt .17.04.

ŠKODA Octavia fra 279.800,- *

1 13 31 00 . 6Tlf 815 Gjøvik. , 2 ndgata 16 aStr

t. www

.noo oppaut

Made with