545170388

FRA SADELMAGERLAVETS FORTID.

FOREDRAG HO LD T I SADELMAGERLAVET

d en 2 6 d e A pril 19 0 0

AF

R. BERG . h

SÆRTRYK AF „SADELMAGER- OG TAPETSERER-TIDENDE.

K øbenhavn . CHR. BIRCHS BOGTRYKKERI VED ANNA BIRC 1 I.

I9O O .

Made with FlippingBook - Online catalogs