Vejviseren 1937

VEJVISER FOR GJENTOFTE KOMMÜNE ADRESSEBOG OG HANDELSKALENDER

Hggi qiENTOFTE (TO) KOMMUNE BIBLIOTEK i l

1| J| 11

« A S KOM PUD LB VANDVARM ERE VARMESKABE KØ LESK AB E VASKEKEDLER S TRYG EJERN R UM O P V A RM ER E R AD IA TO R ER C EN TR ALVARM EK ED LER SÆLGES PAA

f i l

K i h ’ m /L-L

j a

i

CHARLOTTENLUND, GJENTOFTE, HELLERUP, JÆGERSBORG, KLAMPENBORG, ORDRUP, SKOVSHOVED, SØBORG (VANGEDE SOGN) & VANGEDE

HbLKUH ‘ fO IZ. H

RATEBETALING BESØG’ VORT

DEMONSTRATIONS- i UDSTILLINGSLOKALE

TEKNISK DAAD O G V EJLED N IN G G IVES I S I S AP PRIMA E N G E L S K KUL

UDGIVET OG REDIGERET AF E. JANTZEN

38TE AARGANG

STRANDVEJS- GASVÆRK ET STRANDVEJ 72 . HELLERUP

VEJVISERENS KONTOR: HØSTVEJ 2, CHARLOTTENLUND TELF. ORDKUP66—POSTKONTO23.94

Made with