Met sturen op effect doorbreek je veranderbarrières

Met sturen op effect doorbreek je veranderbarrières Verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, december 2014

Samenvatting Verreweg de belangrijkste reden waarom veranderingen niet in één keer lukken en vele zelfs mislukken, is omdat er onvoldoende zicht is op wat in de dagelijkse uitvoering speelt. Onduidelijkheden en ongewenste situaties kunnen daardoor langere tijd aanhouden. Dat er te weinig regie is om de uitvoering goed te laten verlopen, komt vooral door de wijze van aansturing. Sturen op effect in plaats van op output zoals nu de norm is, waarborgt dat er wel tijdig aandacht is voor kwesties die de uitvoering kunnen ophouden of haar uit de pas laten lopen. Ook biedt het een solide basis om veranderingen in één keer succesvol te laten zijn, omdat het voor focus en rust zorgt in de organisatie. Artikel Ondanks de vele inspanningen blijft het voor organisaties een uitdaging om het beoogde effect van veranderingen te realiseren. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor: De eerste oorzaak is dat er te weinig regie is om de uitvoering goed te laten verlopen. Een prikkel daartoe ontbreekt, omdat leidinggevenden in de regel worden beoordeeld op de output van hun afdeling en niet op gewenste effecten in de uitvoering. Onduidelijke en ongewenste situaties in het dagelijkse werk kunnen daardoor vaak lang aanhouden. Medewerkers hebben daar last van, want ze proberen altijd wel de procedures te volgen. Als kwesties aanhouden, dan is het effect daarvan op een grote groep medewerkers dat zij zich minder gaan bekommeren om het effect van hun handelen, zolang het werk maar van hun bordje is. De tweede oorzaak waarom veranderplannen niet het gewenste effect opleveren, is dat medewerkers afhaken door gebrek aan overzicht en door werkdrukbeleving. Versnipperde communicatie is de oorzaak daarvan. Medewerkers krijgen via verschillende kanalen informatie over het werk en het is hen vaak niet duidelijk hoe ze die signalen moeten rijmen met elkaar. Iedere afdeling en projectteam schetst namelijk een eigen beeld van hoe het werk verloopt en wat belangrijk is. Die versnipperde communicatie creëert enkel verwarring en negatieve energie, want medewerkers kunnen door gebrek aan

www. SlimVerbeteren .nl

1/9

Made with