Øresundshospitalet_1878-1978

1878 1978

oto

O) J i IO X -n

ØRESUND SHO SP ITALET

1 0 0 års virke i Københavns hospitalsvæsen

Made with