S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1953

U G E N T L I G E O V E R S I G T E R

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

I K Ø B E N H A V N

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e

d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1953 7 8 d e å r g a n g n r . 1 - 5 2

S. L. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i , K ø b e n h a v n 19 5 4

Made with