OPPSTAP Feedbackformulieren Helpende

Opdracht

DV-P2-K1-W1 - Ondersteunt bij wonen en huishouden

Werkproces

P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden

Opleiding

Dienstverlening

Naam student:

Studentnummer:

Feedbackcriteria

Werkt volgens gemaakte afspraken en instructies

Luistert actief naar de wensen van de cliënten en naastbetrokkenen en houdt hier rekening mee

Ondersteunt een cliënt bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden

Stimuleert cliënt om werkzaamheden zelf te doen volgens afspraak

Gebruikt huishoudelijke apparaten volgens voorschrift

Gebruikt materialen en middelen waarvoor ze bedoeld zijn

Werkt hygiënisch, ergonomisch en kostenbewust

Houdt rekening met de veiligheid en ARBO-regelgeving

Draagt gegevens over de cliënt en de geboden ondersteuning over aan collega’s

Feedback aan de hand van bovengenoemde criteria

Made with FlippingBook HTML5