Kraks Vejviser 1947 Provinsregister

2230

Flytninger og andre Ændringer i KRAKS VEJVISER. Redaktionen af KRAKS VEJVISER modtager med Tak Meddelelse om Flytninger og andre Ændringer til de i Vejviseren optagne Adresser. Ændringerne bedes meddelt snarest muligt efter at de er indtraadt, senest hvert Aars 20. Oktober. Dette gælder ogsaa Flytninger, som vil finde Sted senere, dog inden Nytaar. Oplys ­ ning om Flytning efter Nytaar kan medtages mod Betaling. Alle Adresser, der har almindelig Interesse, optages gratis i Vejviserens Person- og Hus-Registre, Forretningsdrivende desuden ét eller to Steder i Fag-Registret efter Forretningens Art. Kuponer til Brug ved Henvendelser til Vejviserens Oplysningskontor findes paa foregaaende Side.

KRAKS VEJVISER er Adressebog og Handelskalender for Danmark.

KRAKS VEJVISER er Deres Forretnings bedste Sælger.

KRAKS VEJVISER er

KRAKS VEJVISER er

det ideale Bindeled mellem Køber og Sælger.

Danske Virksomheders faste Repræsentant i Ind- og Udland.

Made with FlippingBook flipbook maker